برنامه نویسی پایتون

سوال

برنامه ای بنویسید که سری نمایش هیستوگرام (Histogram) اعداد را نمایش دهید. برای نمایش از کارکتر ستاره (*) استفاده نمایید.

الف) با استفاده از دریافت عدد از ورودی

ب) با استفاده تعریف یک لیستی که از قبل درست شده است. مقادیر تک تک اعضای لیست (به صورت عدد و صحیح هستند) را گرفته و هیستوگرام را نمایش دهد.

مثال: هیستوگرام اعداد ۱ تا ۱۰ با استفاده از کارکتر + (صرفا برای مثال هستش هر عددی میتواند باشد و پشت سر هم نباشد)

۱ +
۲ ++
۳ +++
۴ ++++
۵ +++++
۶ ++++++
۷ +++++++
۸ ++++++++
۹ +++++++++
۱۰ ++++++++++

⭕️ نکته : لیست را میتوانید از قبل بصورت دستی در برنامه ایجاد کرده باشید. این مسئله باید دو برنامه جداگانه تحویل داده شود که قسمت الف و ب را انجام داده باشد. مجاز به استفاده تکرار کننده رشته نیستید که از علامت * استفاده می‌شد

0
ARIDOW 1 سال 0 پاسخ ها 94 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ