پاسخ ( ۱ )

  1. سلام

    بفرمایید در فایل  ضمیمه

    البته در متن به جای N در پرانتز عدد مورد نظر بنویسید.

ارسال یک پاسخ