برنامه نویسی نرم افزار های مالی

نظرسنجی

سلام آیا وارد شدن به حوزه برنامه نویسی نرم افزارهای مالی، در سطح بالا (ثبت شرکت، استخدام نیرو، گسترش حوزه فعالیت درسطح کشور و جذب مشتریان زیاد) توجیه اقتصادی دارد یا خیر و چگونه می توانم تحقیقات صحیحی در این خصوص داشته باشم.؟

ما یک گروه دو نفره هستیم. بیش از ده سال تحصیلات و تجربه عالی در رشته حسابداری داریم . من برنامه نویسی با WPF و #C را بصورت خودآموز یاد گرفته ام و چند سال نیز در این زمینه تجربه دارم و موفق شده ام برنامه های حسابداری، حقوق و دستمزد، انبار و فروش را بسازم و به پنج شرکت بفروشم این برنامه ها چند سال است که در این شرکتها درحال استفاده است و بصورت مرتب نیز پشتیبانی شده اند.

0
darbandi102 3 سال 0 پاسخ ها 245 دیده شده 1

ارسال یک پاسخ