پاسخ ( ۱ )

 1. سلام از کد زیر استفاده کنید

  ;”String a=”iran

  ()arraylist b=a.tochararray

  foreach(var item in a)

  {

  Console.writeline(item);

  }

   

ارسال یک پاسخ