برنامه نویسی با PHP

سوال

سلام

به کمک دستور for برنامهای بنویسید که مقسوم علیه های یک عدد را در خروجی چاپ کند.

میتونین کمکی کنید؟؟؟

0
stysh 5 ماه 0 پاسخ ها 44 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ