برنامه محاسبه معدل

سوال

برنامه ای به زبان پایتون بنویسید که نام و نمرات دانشجویان یک کلاس را دریافت کرده و معدل دانشجویان را به همراه نام انها در خروجی نمایش دهد

0
ANAHITA 3 هفته 0 پاسخ ها 51 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ