برنامه سی شارپ

سوال

– تابعی بنویسید که اول بودن عدد ورودی را بررسی کند اگر اول بود true , در غیر این صورت false برگرداند . عدد اول عددی است که دو مقسو علیه دارد.؟؟؟؟؟

در حال بررسی 0
Mohadeseh9372 6 ماه 1 پاسخ 61 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. عدد اوله که به خودش و ۲ بر هیچ عدد دیگه ای بخش پذیر نیست

ارسال یک پاسخ