برنامه تولید فایل JSON با اطلاعات تصادفی(تمرین پایتون پیشرفته – درسمن)

سوال

ابتدا مانند زیر دو لیست نام و نام خانوادگی (با حداقل  ۱۰ آیتم) را تعریف کرده سپس تلاش کنید که به صورت تصادفی لیستی از دیکشنریها که هر دیکشنری شامل (نام، نام خانوادگی، سن، معدل و وضعیت تاهل) می باشد را تولید کرده و آنرا درون فایل JSON ذخیره کنید.
مثلا : دو لیست مانند زیر (با تعداد آیتم های بیشتر) تعریف کنید

firstNames=[“ali”,“reza”,“mehdi”,“ahmad”,“mohammad”,…]
lastNames=[“abbasi”,“rezaie”,“akbari”,“naderi”,“javadi”,…]

حال لیستی از اطلاعات اشخاص را به صورت تصادفی از روی دو لیست بالا تولید کنید،  برای سن عددی بین ۱۸ تا ۵۰ باشد و برای معدل عددی بین ۸ تا ۲۰، برای وضعیت تاهل هم True یا False مثلا :

people=[
{“name”:”ahmad”,”family”:”rezaie”,”age”:۲۴,”avg”:۱۳٫۲۵,”marital”:True},
{“name”:”ali”,”family”:”naderi”,”age”:۶۱,”avg”:۱۷٫۶۵,”marital”:False},
{“name”:”mehdi”,”family”:”javadi”,”age”:۱۸,”avg”:۱۴٫۷۵,”marital”:True},
….
]

در حال بررسی 0
مهدی عباسی 3 سال 7 پاسخ ها 384 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۷ )

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

  5.  

  6.  

  7.  

ارسال یک پاسخ