برنامه ای که n عدد را از ورودی گرفته و مقدار ماکسیمم و مینیمم را نمایش دهد.

سوال

برنامه ای بنویسید که عدد nرا گرفته و n تا عدد در خط های بعد گرفته و مینیمم و ماکسیمم آن ها را نمایش دهد.

 

بدون استفاده از توابع

در حال بررسی 0
Zahra rezaei 2 ماه 4 پاسخ ها 190 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۴ )

 1. عدد هارا در یک لیست ذخیره کنید و با تابع های min و max کمترین و بیشترین مقدار رو به دست بیارید

 2. هرچند من اصرارتون به عدم استفاده از تابع رو درک نکردم

 3. counter = int(input(“Count of number => “))
  ls = []
  for i in range(counter):
  ls.append(float(input()))
  min = ls[0]
  max = 0
  for i in ls:
  if i <min:
  min= i
  if i >max:
  max= i
  print(f”Min => {min}”)
  print(f”Max => {max}”)

 4. n=int(input(“Enter n : “))
  l=[]
  for i in range(n):
  l.append(float(input(“Enter number : “)))
  max=l[0]
  min=l[0]
  for j in range(len(l)):
  if l[j]>max :
  max=l[j]
  elif l[j]<min :
          min=l[j]
  print(f”Max is : {max}”)
  print(f”Min is : {min}”)

ارسال یک پاسخ