برنامه ای که ۱۰ عدد را بگیرد در لیست قرار دهد و از انتها به ابتدا چاپ کند

سوال

برنامه ای که ۱۰ عدد را بگیرد در لیست قرار دهد و از انتها به ابتدا چاپ کند بدون invetse

در حال بررسی 1
Sevida 1 سال 8 پاسخ ها 217 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۸ )

 1.  

 2. list1=[]
  list2=[]

  for i in range(1,11):
      num=int(input(“enter your numbers:”))
      list1.append(num)
  print(list1)
  i=9
  while i>=0:
        list2.append(list1[i])
        i-=1
  print(list2)

 3. numbers = []
  for i in range(10):
  number=input(“Enter number: “)
  numbers.append(number)
  i += 1
  print(numbers)
  print(numbers[::-1])

 4. list_num = [ ]
  for i in range(1,11):
  x = input(“Enter number:”)
  list_num.append(x)
  print(list_num[::-1])

 5.  

 6.  

 7.  

 8. سلام دوست عزیز؛ میتونید از ایندکس منفی بصورت ::-۱ استفاده کنید 🙂

ارسال یک پاسخ