برنامه ای بنویسید که معدل دانش آموزان یک‌ کلاس را دریافت کرده. موارد زیر را نمایش دهد

سوال

برنامه ای بنویسید که معدل دانش آموزان یک‌ کلاس را دریافت کرده. موارد زیر را نمایش دهد.
نکته : کلاس ۳۶ دانش آموز دارد.
الف) همه نمرات را از بزرگ به کوچک نمایش دهد.
ب) بیشترین و کمترین معدل را نمایش دهد.
ج) با روش جستجوی دودویی مشخص کند آیا کسی دقیقا معدل ۱۰ را احراز کرده است.

در حال بررسی 0
عباسی 1 سال 1 پاسخ 299 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. سلام

    ابتدا یک آرایه ایجاد کنید و معدل دانش آموزان را در آن قرار دهید

    سپس آرایه را با متود sort مرتب کنید سپس با foreach نمایش دهید برای نمایش بیشترین و کمترین معدل : خانه شماره ۰ کمترین معدل می باشد و خانه شماره ۳۵ بیشترین معدل می باشد

    سپس از یک foreach استفاده کنید اگر مقدار متغیر برابر با ۱۰ شد چاپ کند

ارسال یک پاسخ