بررسی برابر بودن اعداد

سوال

برنامه ای که دو عدد دریافت و بررسی کند دو عدد دوست هستند یا خیر؟ دو عدد زمانی با هم دوست هستند که حاصل جمع مقسوم علیه های آن با هم برابر باشند رو چجوری میشه انجام داد ؟

چطوری میشه دوتا از عدد ها ک جمع مقسوم علیه هاشون با هم جمع بشه با مجموع مقسوم علیه های عدد دیگ برابر بشن ؟

در حال بررسی 0
ali98 2 هفته 2 پاسخ ها 46 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۲ )

  1.  

  2.  

ارسال یک پاسخ