بخش پذیر بر ۹

سوال

برنامه ای‌که‌تعدادی‌عدد‌را‌خوانده،‌هر‌یک‌از‌اعداد‌را‌که‌بر‌ ‌۹بخش پذیر‌باشد،‌در‌
‌ خروجی‌چاپ‌میکند‌(از‌روش‌مجموع‌ارقام‌استفاده‌کنید.)

در حال بررسی 0
maryam aghai 1 ماه 1 پاسخ 86 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

ارسال یک پاسخ