بازی دوز

سوال

بازی دوز را به زبان جاوا پیاده سازی کنید.
در برنامه کالسهای Board و Player بسازید و از آنها استفاده کنید. در هر مرحله از بازی ورودی را از کاربر میگیریم و در
خروجی نشان میدهیم برای مثال
بازیکن خانه ی پنجم را انتخاب میکند، در خروجی چاپ میکنیم :
| ۱ | ۲ | ۳ |
—————
| ۴ | X | 6 |
—————
| ۷ | ۸ | ۹ |
و اگر حریف خانه ی اول را انتخاب کند
| O | 2 | 3 |
—————
| ۴ | X | 6 |
—————
| ۷ | ۸ | ۹ |
هر بازیکن که بتواند سه مهره خود را در جهت عمودی، افقی و یا مورب پشت سر هم قرار دهد، بازی را میبرد.

در حال بررسی 0
Misagh ahadi 2 ماه 3 پاسخ ها 56 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۳ )

 1. سلام، لازم نیست کلاس player و … بسازید

  خروجی این برنامه:
     |   |
  ———-
  |   |
  ———-
  |   |
  enter cell number: 1
  X | |
  ———-
  | |
  ———-
  | |
  enter cell number: 2
  X | O |
  ———-
  | |
  ———-
  | |
  enter cell number: 3
  X | O | X
  ———-
  | |
  ———-
  | |
  enter cell number: 4
  X | O | X
  ———-
  O | |
  ———-
  | |
  enter cell number: 5
  X | O | X
  ———-
  O | X |
  ———-
  | |
  enter cell number: 6
  X | O | X
  ———-
  O | X | O
  ———-
  | |
  enter cell number: 7
  X | O | X
  ———-
  O | X | O
  ———-
  X | |
  enter cell number: 8
  X | O | X
  ———-
  O | X | O
  ———-
  X | O |
  enter cell number: 9
  X | O | X
  ———-
  O | X | O
  ———-
  X | O | X
  اگر بخواید این برنامه رو هوشمند کنین یعنی برنامه متوجه بشه کی برده یا باخته یا حتی بهترین حرکت ممکن رو انتخاب کنه این بحثش جداست.

  اگر میخواید برنامه ای رو ببنید که CPU بهترین حرکتو انتخاب کنه با استفاده از درخت تصمیم گیری، یه سوال جدید با این موضوع ایجاد کنین من در اونجا این برنامه رو برای شما خواهم نوشت بصورت رایگان

ارسال یک پاسخ