بازی حدس عدد

سوال

بازی حدس عدد 

این بازی به این صورته که یک عدد تصادفی تولید میشه بین ۰تا ۱۰ و کاربر باید اونو حدس بزنه اگر درست حدس زد یک پیغام میده که بردی و ۱جون به کاربر اضافه میشه و با هر بار درست جواب دادن ۱۰ تا به اون عدد تصادفی اضافه میشه . واگر اشتباه حدس زد یک پیام میاد که یک جون ازت کم شد و اگر جونش تموم شد پیام بده باختی (جون اولیه ۵تا است).

حل شده 1
yashar 11 ماه 2 پاسخ ها 197 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۲ )

  1.  

    بهترین پاسخ
  2.  

ارسال یک پاسخ