این کد من اجرا میشه ولی عمل ریاضی رو انجام نمیده!

سوال

from tkinter import *
root = Tk()
root.title(‘finance Calculator’)
root.geometry(‘350×350’)
def sl_price():
if balance_entry.get() and risk_entry.get() and number_entry.get():
balance = float(balance_entry.get())
risk = float(risk_entry.get())
number = int(number_entry.get())

sl_price = (balance * (risk/100))/number
sl_price = f”{sl_price:,.2f}”

sl_pice_lable.config(text=” {sl_price}$ “)
else:
sl_pice_lable.config(text=”Enter price!”)

my_lable_freme = LabelFrame(root , text=”Manegment SL price”)
my_lable_freme.pack(pady=30)
my_frame = Frame(my_lable_freme)
my_frame.pack(pady=10,padx=20)
balance_lable = Label(my_frame,text=”سرمایه اولیه”,font=(‘Vazir’, 10))
balance_entry = Entry(my_frame, font=(‘Vazir’, 10))
risk_lable = Label(my_frame,text=” ریسک به درصد”,font=(‘Vazir’, 10))
risk_entry = Entry(my_frame, font=(‘Vazir’, 10))
number_lable = Label(my_frame,text=”تعداد معامله”,font=(‘Vazir’, 10))
number_entry = Entry(my_frame, font=(‘Vazir’, 10))
balance_lable.grid(row=0,column=0)
balance_entry.grid(row=0,column=1)
risk_lable.grid(row=1,column=0)
risk_entry.grid(row=1,column=1,pady=20)
number_lable.grid(row=2,column=0)
number_entry.grid(row=2,column=1)
my_button = Button(my_lable_freme , text=” $ حد ضرر “,font=(‘Vazir’, 10))
my_button.pack(pady=20)
sl_pice_lable = Label(root,text=””,font=(‘Vazir’, 10))
sl_pice_lable.pack(pady=20)
root.mainloop()

در حال بررسی 0
armwn 4 ماه 3 پاسخ ها 107 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۳ )

 1.  

  • خیلی ممنونم
   فقط چند تا سوال:
   ۱٫ این eval یعنی چی؟
   ۲٫ من بخوام تا ۲ رقم اعشار داشته باشم باید چه کدی تایپ کنم؟

   • درود

    خواهش میکنم

    خیلی خلاصه بخوام بگم، تابع eval که بذاری، هم میشه ورودی رو به صورت عدد صحیح گرفت و هم به صورت عدد اعشاری

    در خصوص خروجی با دو رقم اعشار هم باید از تابع round استفاده کنی

    که دو پارامتر میگیره، پارامتر اول نتیجه ی نهایی و پارامتر دوم یه عدد هست که تعداد رقم اعشار رو مشخص میکنه که واسه شما ۲ بذارید با رقم اعشار نشون میده

    احتمالاً پارامتر اول رو میتونید عملیات محاسبه رو بذارید توش و پارامتر دومم ۲ بدین

ارسال یک پاسخ