ایجاد نرم افزار بدون پایگاه داده

سوال

سلام…یکی از دوستانم گفت یک نرم افزار حسابداری ساخته بدون استفاده از پایگاه داده… لطفا بگویید چگونه امکان پذیر است

0
Hamed 2 سال 0 پاسخ ها 182 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ