انتخاب بزرگ ترین عدد

سوال

برنامه ای بنویسید که ۱۰ عدد را دریافت کند بزرگترین انها و تعداد دفعات تکرار اعداد زوج را چاپ کند

در حال بررسی 0
_Atkdl_ 3 ماه 1 پاسخ 49 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

ارسال یک پاسخ