الگوریتم تعداد چاپ مقسوم الیه ها و مقسوم الیه های زوج

نظرسنجی

من به تازگی دارم با سی شارپ کار میکنم. لطفا تو نوشتن کد های این دو سوال راهنماییم کنید.

  1. تعداد مقسوم الیه های یک عدد
  2. چاپ مقسوم الیه های زوج یک عدد
0
z1a3h8r2a 1 سال 0 پاسخ ها 109 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ