اعداد کامل کمتر از ۱۰۰۰۰

سوال

برنامه ای بنویسید که تمام اعداد کامل کمتر از ۱۰۰۰۰ را در خروجی چاپ کند

(عددی کامل است که مجموع مقسوم علیه های آن با دو برابر عدد مساوی باشد مثل عدد ۲۸ )

در حال بررسی 0
negin 11 ماه 2 پاسخ ها 116 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۲ )

 1. int i, j, majmoo = 0;
  for (i = 1; i <= ۱۰۰۰۰; i++)
  {
  majmoo = 0;
  for (j = 1; j < i; j++)
  {
  if (i % j == 0)
  majmoo += j;
  }
  if (majmoo == i) Console.WriteLine(i);
  }

 2.  

ارسال یک پاسخ