اعداد مقلوب

سوال

برنامه ای بنویسید که  با دریافت یک عدد از کاربر، از صفر تا آن عدد را بررسی کند و اعدادی که مقلوبشان با خود عدد برابر است را چاپ کند.

 

حل شده 1
Mohsen 2 سال 4 پاسخ ها 611 دیده شده 5

پاسخ ها ( ۴ )

 1. بهترین پاسخ
 2. using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Collections;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;

  namespace ConsoleApplication36
  {
  class Program
  {
  static void Main(string[] args)
  {

  Console.WriteLine(“enter number:”);
  int num = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  ArrayList list = new ArrayList();
  int[] number = new int[num];
  int a, b = 0, c;
  for (int i = 0; i 0)
  {
  a = c % 10;
  b = b * 10 + a;
  c = c / 10;
  }
  list.Add(b);
  b = 0;
  }
  for (int j = 0; j < list.Count; j++)
  {
  int m = (int)list[j];
  if (m == number[j])

  Console.WriteLine(m);
  }

  }
  }
  }

 3.  

 4.  

ارسال یک پاسخ