اعداد مخطلت

سوال

برنامه ایی بنویسید که یک تاس را ۱۰ بار پرتاب نموده سپس مشخص کند که هر کدام از عداد روی تاس در این ۱۰ پرتاب ظاهر شده اند

در حال بررسی 1
zarin 1 سال 1 پاسخ 98 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

ارسال یک پاسخ