اعدادی که ۲ بار تکرار شده اند

سوال

برنامه ای بنویسید که از لیست زیر، اعدادی که ۲ بار تکرار شده اند را به خروجی ببرد.

[۱۹، ۱۹، ۱۵، ۵، ۳، ۵، ۵، ۲, ۲۵, ۲, ۱, ۹, ۸, ۵, ۸, ۶, ۸, ۳]

در حال بررسی 1
Ahmad Mirzaei 4 ماه 3 پاسخ ها 76 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۳ )

  1.  

  2.  

ارسال یک پاسخ