اعتبارسنجی داده های ورودی در php

سوال

برای اعتبارسنجی داده های ورودی در زبان برنامه نویسی PHP از کدام تابع استفاده می کنیم؟

با کار کردن تابع Filter اصلا موافق نیستم. دنبال راه حل جدید می گردم.

0
morvarridd 1 سال 0 پاسخ ها 90 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ