اسلایدر گیت هاب

سوال

اسلایدر در کامپیوتر کار می کنه در سایت کار می کنه ولی وقتی می برم در گیت هاب کار نمی کنه

0
خسرو 2 ماه 0 پاسخ ها 61 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ