استفاده از کتابخانه Matplotlib

سوال

حال با استفاده از کتابخانه Matplotlib یک نقشه خطی ایجاد کنید که ستون های “سن” دیتافریم df را نشان دهد. انجمن x باید ردیف‌ها و اجتماع باید در ستون “سن” باشد.

0
mostafaghasemi 3 ماه 0 پاسخ ها 54 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ