آرایه

سوال

سلام اگه می شه کمکم کنید این سوال چجوریه
برنامه ای که آرایه ای از اعداد را گرفته مشخص کند آرایه متقارن است یا خیر.🔑توجه کنید باید بین اندیس های آرایه یک رابطه ای ایجاد کنید که بتواند متقارن بودن را تشخیص دهد و برای هر تعداد عناصر آرایه قابل تعمیم باشد یعنی راه حل شما فقط آرایه ی شش عنصری را حل نکند باید برای هر تعداد عنصر جواب درست بدهد. مثلا هزار عنصری.

0
Ashkan 1 ماه 0 پاسخ ها 37 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ