سوال
میخوام یه برنامه ای بنویسم که با ورودی گرفتن از کاربر که بصورت (استارت،استپ،استپ) نوشته بشه، ولی با def و for in مثلا از کاربر یه سری اعداد رو بگیره، range ، از def  و for in هم استفاده کنه
در حال بررسی 0
4 ماه 1 پاسخ 68 دیده شده