سوال
برنامه ای بنویسید قد افراد را از ورودی گرفته و میانگین قد لحظه ای افراد را در خروجی نشان دهد، این کار را تا زماانی انجام دهد که مقدار میانگین بالاتر از ۱۷۵ نباشد.
در حال بررسی 2
3 سال 11 پاسخ ها 592 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید اطلاعات ۴ نفر شامل نام و تاریخ تولدشان به میلادی را  از کاربر گرفته و عملیات زیر را روی آن انجام دهید.     الف) ابتدا نام هر فرد را به همراه تاریخ تولد شمسی آن نمایش دهید. ب) نام ...
در حال بررسی 0
3 سال 6 پاسخ ها 462 دیده شده

سوال
اطلاعات تعدادی از مدافعان فوتبال کشور را داریم، که شامل نام منحصر به فرد و امتیاز کسب کرده در انتخابی تیم ملی هستند، می خواهیم از بین آنها چهار نفر اول از نظر امتیاز انتخاب کرده و تمام حالتهای ممکن ...
در حال بررسی 0
3 سال 3 پاسخ ها 293 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که لیستی از اندازه قد دانش آموزان یک کلاس را برحسب سانتی متر دریافت کرده و توسط تابع بلندترین و کوتاهترین قد در خروجی چاپ شود، البته اندازه های کمتر از ۱۲۰ و بیشتر از ۲۲۰ استاندارد ...
در حال بررسی 0
3 سال 9 پاسخ ها 359 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که مبالغ دریافتی از مشتریان یک فروشگاه را دریافت کرده و موجودی صندوق فروشگاه را در هر لحظه نگهداری کند. (پیشنهاد : به کمک itertools)  (مثلا : اگر مبالغ دریافتی به ترتیب ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ باشد ...
در حال بررسی 0
3 سال 5 پاسخ ها 267 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح مثبت به عنوان تعداد سطر از کاربر گرفته و توسط یک تابع مثلث خیام پاسکال را برای آن چاپ کند.(مثلا برای عدد ۶ مثلث به شکل زیر می شود)   
در حال بررسی 1
3 سال 7 پاسخ ها 9244 دیده شده

سوال
مانند شکل زیر لیستی از دیکشنری‌ها بسازید که کلیدهای آن نام داشجو و مقادیر آن لیست نمرات دانشجو باشد، سپس به کمک یک تابع لیست دیگری بسازید که معدل هر دانشجو را محاسبه و کنار نامش نگهداری کند.  
در حال بررسی 0
3 سال 6 پاسخ ها 10055 دیده شده

سوال
اگر اطلاعات نمرات دروس دانشجویان در قالب دیکشنری مانند زیر باشد، می خواهیم برنامه ای بنویسید که به نمره هر فرد یک واحد (یک نمره) اضافه کرده و دیکشنری حاصل را چاپ کند.(به نمرات بالای ۱۹ اضافه نمی شود و ...
در حال بررسی 0
3 سال 7 پاسخ ها 381 دیده شده