سوال
برنامه ای بنویسید که هشت نام از ورودی گرفته و درون یک لیست ذخیره کند، سپس اسامی که ابتدای آنها حرف m و انتهای آنها حرف d یا i  وجود دارد را درون یک مجموعه(Set) ذخیره کرده و چاپ کند. Input ...
در حال بررسی 0
3 سال 7 پاسخ ها 354 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که عدد صحیح n را از ورودی گرفته و n جمله اول دنباله فیبوناچی زیر را چاپ کند. (دنباله فیبوناچی به این ترتیب تولید میشود که دو جمله اول آن یک و برای تولید جملات بعدی هر جمله ...
در حال بررسی 1
3 سال 9 پاسخ ها 4785 دیده شده