سوال
برنامه ای بنویسید که عدد صحیح و مثبت N را از ورودی گرفته و سپس دیکشنری (انگلیسی به فارسی) با N لغت را با دریافت لغات و معانی آنها از کاربر ایجاد کرده و در انتها آنرا چاپ کند.   Input : Enter ...
در حال بررسی 0
1 سال 5 پاسخ ها 210 دیده شده