سوال
یه برنامه بنویس که توی بخش اصلی ۳ تا عدد از کاربر بگیره و این برنامه ۴ تا تابع داشته باشه: * یکی برای ضرب کردن این ۳تا عدد * یکی برای پیدا کردن بزرگ‌ترین عنصر بین این ۳تا عدد * یکی برای ...
در حال بررسی 1
1 سال 2 پاسخ ها 137 دیده شده