سوال
زیر الگوریتمی بنویسید که دو عدد از ورودی دریافت کرده و با استفاده از روش تقسیمات متوالی مقدار بزرگترین مقسوم علیه مشترک )ب م م( را محاسبه و به الگوریتم اصلی برگرداند.در الگوریتم اصلی با دریافت ۴ عدد از کاربر، ...
0
3 روز 0 پاسخ ها 7 دیده شده

سوال
برنامه‌ای بنویسید که در هر مرحله یک عدد را از ورودی دریافت کند و تا زمانی که رقم صفر وارد نشده به کار خود ادامه دهد. پس از وارد شده رقم صفر این برنامه باید اعداد وارد شده را به ...
در حال بررسی 1
3 هفته 3 پاسخ ها 66 دیده شده

سوال
با سلام چگونه میتوان برای دیدن یک صفحه از سایت کاربر را مجبور به لاگین کردن کرد؟  
در حال بررسی 0
4 هفته 1 پاسخ 29 دیده شده

سوال
من یک برنامه کوچک فروشگاهی نوشتم که اطلاعات کالاها رو میگیره و نمایش میده، میخوام امکان سرچ هم براش بزارم که موفق نشدم، اگر راهنمایی کنین ممنون میشم class shop: def __init__(self,Shname): self.Shname=Shname self.Sproduct=[] def addproduct(self,p): self.Sproduct.append(p) def showlist(self): for p in self.Sproduct: print(p) class product: def __init__(self,Pname,bPrice,sPrice,Count): self.Pname=Pname self.bPrice=bPrice self.sPrice=sPrice self.Count=Count def __str__(self): return f"Product name: ...
0
1 ماه 0 پاسخ ها 23 دیده شده