سوال
میخوام با استفاده از کتابخانه system.net.mail یک ایمیل ارسال کنم ولی سطح امنیت جیمیل اجازه این کار رو نمیده و هر چی دنبال گزینه less security for apps میگردم که فعالش کنم پیداش نمیکنم (ظاهرا گوگل این گزینه رو برداشته) ...
0
2 ماه 0 پاسخ ها 58 دیده شده