سوال
برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح نهایتا ۱۲ رقمی از ورودی گرفته سپس آن را به حروف تبدیل کرده و در خروجی نمایش دهد. ورودی ورودی شامل یک عدد صحیح n می باشد.۱le n le 999999999999
در حال بررسی 0
4 سال 1 پاسخ 412 دیده شده

Sorry it's a private question.

سوال
سلام به همه دوستان عزیز. اگه میشه کدی برام بنویسید که در ورودی دو عدد n و m را دریافت کند و حساب کند که در یک بازی رزمی حذفی n نفر شرکت کردند اگر m نفر مانده باشند چند بازی ...
در حال بررسی 0
4 سال 2 پاسخ ها 516 دیده شده

سوال
برنامه ایی بنویسید که یک ماتریس ده در چهار بگیرد سپس ترانهاده ی آن را در خروجی چاپ کند. ( یک ماتریس m*n اگر ترانهاده شود یک ماتریس n*m خواهد بود )
حل شده 3
4 سال 5 پاسخ ها 848 دیده شده