سوال
سلام دوستان من دارم یک ربات اینستاگرام می سازم اما نمی دونم چرا هروقت دلش می خواهد کار می کند و هروقت دوست ندارد کار نمی کند به عبارتی امروز کار می کند  ، بهد از پنج دقیقه عینا همان کد بدون ...
0
4 ماه 0 پاسخ ها 67 دیده شده

سوال
سلام میخواهم ی ربات اینستگرام یا واتساپ بنویسم میخواهم از سلنیوم استفاده کنم ولی این خطا ظااهر میشه Traceback (most recent call last): File "c:UsersAmirDesktop۰۱.py", line ۱, in from selenium import webdriver ModuleNotFoundError: No module named &#۳۹;selenium&#۳۹; خب بگم آخرین ...
در حال بررسی 0
2 سال 3 پاسخ ها 187 دیده شده