سوال
سلام کد این که یک سایتی باشه ظاهرش با HTML, CSS خیلی معمولی یه سری داده از کاربر بگیره مثل نام و نام خانوادگی و شماره تلفن و... بعد در local storage ذخیره بشه و در یک جدول نمایش بده بعد در ...
0
11 ماه 0 پاسخ ها 52 دیده شده