سوال
برنامه ای بنویسید که: یک عدد تصادفی از ۱ تا ۵۰۰ تولید کند؛ از عدد ۱ تا عدد تصادفی پیدا شده یک دیکشنری بسازد : مثلا -->{...,3 :"3",2 :"2",1 :'1'} سپس تمام مقسوم علیه های آن عدد تصادفی را محاسبه ...
در حال بررسی 0
3 ماه 2 پاسخ ها 73 دیده شده