سوال
سلام دوستان عزیز برنامه ای بنویسید که R شعاع یک دایره را از ورودی دریافت کرده و مساحت و محیط آن دایره را محاسبه و چاپ نماید. تشکر از انجمن برنامه نویسان درسمن
در حال بررسی 0
3 ماه 3 پاسخ ها 40 دیده شده