سوال
سلام دوستان برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح گرفته و مجموع ارقام آن را در یک متد جداگانه حساب کند. اگر مجموع ارقام آن ، یک عدد یک رقمی نشد ، این کار را ادامه دهد تا جایی که مجموع ارقام ...
حل شده 0
4 سال 4 پاسخ ها 458 دیده شده