سوال
برنامه ای بنویسید که توسط تابع یک لیست از اعداد صحیح غیر از صفر از ورودی گرفته و سپس توسط تابع دیگر بزرگترین و کوچکترین عنصر لیست را پیدا کرده و چاپ کند (شرط پایان دریافت اعداد وارد شدن عدد ...
در حال بررسی 0
3 سال 9 پاسخ ها 2955 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که عدد N را از ورودی گرفته و یک دیکشنری ایجاد کند، که کلیدها اعداد بین ۱ تا N باشند و مقادیر مربع کلیدها. Input : Enter Number : 9 Output : {۱: ۱, ۲: ۴, ۳: ۹, ۴: ۱۶, ۵: ...
در حال بررسی 0
3 سال 8 پاسخ ها 293 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که عدد صحیح n را از ورودی گرفته و n جمله اول دنباله فیبوناچی زیر را چاپ کند. (دنباله فیبوناچی به این ترتیب تولید میشود که دو جمله اول آن یک و برای تولید جملات بعدی هر جمله ...
در حال بررسی 1
3 سال 9 پاسخ ها 4787 دیده شده