سوال
سلام به همه مهندسین عزیز. یه سوال داشتم. چجوری میشه شماره روز رو به تاریخ ماه و روز تبدیل کرد؟ مثلا ۲۴ امین روز سال میشه ۰۱/۲۴ یا مثلا ۲۱۶ در ورودی و در خروجی ۰۷/۳۰ چاپ شه. اگه میشه کدش رو ...
در حال بررسی 1
3 سال 2 پاسخ ها 342 دیده شده

سوال
سلام به همه مهندسین عزیز. یه سوال داشتم. چجوری میشه شماره روز رو به تاریخ ماه و روز تبدیل کرد؟ مثلا ۲۴ امین روز سال میشه ۰۱/۲۴ یا مثلا ۲۱۶ در ورودی و در خروجی ۰۷/۳۰ چاپ شه. اگه میشه کدش رو ...
در حال بررسی 1
3 سال 2 پاسخ ها 479 دیده شده

سوال
سلام به همه مهندسین عزیز. یه سوال داشتم. چجوری میشه شماره روز رو به تاریخ ماه و روز تبدیل کرد؟ مثلا ۲۴ امین روز سال میشه ۰۱/۲۴ یا مثلا ۲۱۶ در ورودی و در خروجی ۰۷/۳۰ چاپ شه. اگه میشه کدش رو ...
در حال بررسی 0
3 سال 5 پاسخ ها 348 دیده شده