سوال
سلام دوستان عزیز تابعی بنویسید که عددی بگیرد و اولین عدد اول بعد از آن را به عنوان خروجی باز گرداند. سپاس از انجمن برنامه نویسی درسمن
در حال بررسی 0
3 ماه 3 پاسخ ها 37 دیده شده