سوال
سلام به همه فرض کنید تابعی داریم که قادر است یک عدد را به عنوان پارامتر ورودی بگیرد و در صورتی که عدد دارای رقم ۰ نباشد، عددی را برگرداند که ارقام آن همان ارقام عدد ورودی اما به صورت مرتب ازکوچک ...
در حال بررسی 0
3 سال 3 پاسخ ها 283 دیده شده

سوال
با سلام تابعی بنویسید که N و k( عددی تک رقمی) را بگیرد و با استفاده از k، مربعی با ضلع N بکشد. (با رقم k پر شده باشد) تشکر از انجمن متخصصان کامپیوتر درسمن
در حال بررسی 0
3 سال 3 پاسخ ها 186 دیده شده

سوال
سلام بچه ها برنامه ای بنویسید که پس از دریافت عددی در برنامه اصلی، بزرگترین رقم عدد را در تابع فرعی محاسبه و سپس در برنامه اصلی نمایش دهد. ممنون از همگی و انجمن متخصصان کامپیوتر درسمن
در حال بررسی 0
3 سال 4 پاسخ ها 255 دیده شده