سوال
سلام یک سوال در مورد اشاره گر ها دارم آیا اشاره گر ها هم مانند متغییر ها فضایی از حافظه را اشغال می کنند؟ و اگر جواب خیر است پس چرا اشاره گر ها هم ادرس دارند؟
در حال بررسی 0
11 ماه 2 پاسخ ها 111 دیده شده