سوال
می خواهیم متنی را از کاربر گرفته و توسط تگهای <strong></strong> , <em></em> , <ins></ins> تزئین کرده و چاپ کنیم، پیشنهاد شما برای این کار چه روشی می باشد؟ آنرا پیاده سازی نمایید.(مثلا برای متن mehdi خروجی حاصل می تواند ...
در حال بررسی 0
5 ماه 3 پاسخ ها 63 دیده شده

سوال
مانند شکل زیر لیستی از دیکشنری‌ها بسازید که کلیدهای آن نام داشجو و مقادیر آن لیست نمرات دانشجو باشد، سپس به کمک یک تابع لیست دیگری بسازید که معدل هر دانشجو را محاسبه و کنار نامش نگهداری کند.  
در حال بررسی 0
5 ماه 5 پاسخ ها 409 دیده شده

سوال
اگر اطلاعات نمرات دروس دانشجویان در قالب دیکشنری مانند زیر باشد، می خواهیم برنامه ای بنویسید که به نمره هر فرد یک واحد (یک نمره) اضافه کرده و دیکشنری حاصل را چاپ کند.(به نمرات بالای ۱۹ اضافه نمی شود و ...
در حال بررسی 0
5 ماه 5 پاسخ ها 79 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که عدد N را از ورودی گرفته و یک دیکشنری ایجاد کند، که کلیدها اعداد بین ۱ تا N باشند و مقادیر مربع کلیدها. Input : Enter Number : 9 Output : {۱: ۱, ۲: ۴, ۳: ۹, ۴: ۱۶, ۵: ...
در حال بررسی 0
8 ماه 6 پاسخ ها 143 دیده شده