سوال
می خواهیم متنی را از کاربر گرفته و توسط تگهای <strong></strong> , <em></em> , <ins></ins> تزئین کرده و چاپ کنیم، پیشنهاد شما برای این کار چه روشی می باشد؟ آنرا پیاده سازی نمایید.(مثلا برای متن mehdi خروجی حاصل می تواند ...
در حال بررسی 0
3 سال 3 پاسخ ها 376 دیده شده

سوال
مانند شکل زیر لیستی از دیکشنری‌ها بسازید که کلیدهای آن نام داشجو و مقادیر آن لیست نمرات دانشجو باشد، سپس به کمک یک تابع لیست دیگری بسازید که معدل هر دانشجو را محاسبه و کنار نامش نگهداری کند.  
در حال بررسی 0
3 سال 6 پاسخ ها 10216 دیده شده

سوال
اگر اطلاعات نمرات دروس دانشجویان در قالب دیکشنری مانند زیر باشد، می خواهیم برنامه ای بنویسید که به نمره هر فرد یک واحد (یک نمره) اضافه کرده و دیکشنری حاصل را چاپ کند.(به نمرات بالای ۱۹ اضافه نمی شود و ...
در حال بررسی 0
3 سال 7 پاسخ ها 394 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که عدد N را از ورودی گرفته و یک دیکشنری ایجاد کند، که کلیدها اعداد بین ۱ تا N باشند و مقادیر مربع کلیدها. Input : Enter Number : 9 Output : {۱: ۱, ۲: ۴, ۳: ۹, ۴: ۱۶, ۵: ...
در حال بررسی 0
3 سال 8 پاسخ ها 308 دیده شده