سوال
برنامه ای بنویسید که مبالغ دریافتی از مشتریان یک فروشگاه را دریافت کرده و موجودی صندوق فروشگاه را در هر لحظه نگهداری کند. (پیشنهاد : به کمک itertools)  (مثلا : اگر مبالغ دریافتی به ترتیب ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ باشد ...
در حال بررسی 0
3 سال 5 پاسخ ها 270 دیده شده