اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی پسورد

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ورود

اکنون ثبت نام کنید

شما می تونید با ثبت نام در انجمن آکادمی آنلاین درسمن از همه امکانات انجمن استفاده نموده و پاسخ سوالات علمی خود را در زمینه های مختلف بدست آورید.

دسته بندی : انجمن برنامه نویسان جاوا

پرسش و پاسخ متخصصان جاوا

سوال
برنامه ای بنویسید که داده هایی را ازورودی خوانده،دردوآرایه x و y قراردهد.سپس حاصل ضرب اعضای متناظر x و y را درآرایه x قراردهد.هریک از آرایه ها رادریک ستون ازصفحه نمایش چاپ کند.سه ستون ودرهرستون ،یک آرایه باذکر توضیح
0
3 ماه 0 پاسخ ها 23 دیده شده

Sorry it's a private question.

سوال
برنامه ای بنویسید که نام شماره دانشجویی تعاداد نمرات و نمرات تعدادی دانشجو را از ورودی خوانده و موارد زیر را چاپ کند. الف)دانشجویی با بیشترین معدل را پیدا کرده و مشخصات او را به خروجی ببرد. ب)دانشجویی با کمترین معدلرا پیدا ...
0
4 ماه 0 پاسخ ها 55 دیده شده

Sorry it's a private question.