اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی پسورد

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ورود

اکنون ثبت نام کنید

شما می تونید با ثبت نام در انجمن آکادمی آنلاین درسمن از همه امکانات انجمن استفاده نموده و پاسخ سوالات علمی خود را در زمینه های مختلف بدست آورید.

دسته بندی : انجمن ACM و الگوریتم

انجمن الگوریتم نویسان

سوال
برنامه ای‌که‌تعداد‌کالا‌و‌قیمت‌هر‌کالا‌را‌خوانده،‌مبلغ‌فروش‌را‌نمایش ‌میدهد‌(مبلغ‌ فروش‌برابر‌با‌تعداد‌کالا‌*‌قیمت‌کالا‌است‌.)
حل شده 0
11 ماه 4 پاسخ ها 169 دیده شده

سوال
برنامه ای‌که‌نمرهای‌دانشجویی‌را‌دریافت‌کرده،‌اگر‌نمره‌کمتر‌‌از‌‌۱۱بود،‌کلمه‌ ”‌،“Failedوگرنه‌کلمه‌”‌“Passedرا‌نمایش ‌میدهد
حل شده 0
11 ماه 4 پاسخ ها 179 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید طول و عرض یک اتاق را دریافت کند و سپس اندازه یک ضلع مربعی شکل را نیز دریافت کند.سپس تعداد سرمیک مربعی شکل را نیز دریافت کند.سپس تعداد سرامیک های مورد نیازبرای پوشش کف این اتاق را ...
در حال بررسی 0
11 ماه 3 پاسخ ها 111 دیده شده