سوال
بین دو جدول orders , orderDetails join زدم.چطوری میتونم همه ستون های orderDetails به همراه یک ستون orders رو توی نتیجه نمایش بدم (البته نمیخوام اسم تک تک ستون ها رو بنویسم).
در حال بررسی 0
3 سال 1 پاسخ 285 دیده شده

سوال
برنامه ای‌که‌قیمت‌کالایی‌را‌در‌سال‌قبل‌و‌جاری‌خوانده،‌نرخ‌تورم‌و‌قیمت‌سال‌بعد‌آن‌را‌ ‌ چاپ‌میکند‌. ‌ نرخ‌تورم‌باید‌بهصورت‌درصد‌(مثلاً‌‌)%۷/۶حساب گردد‌. توضیح‌‌:برای‌محاسبه‌نرخ‌تورم‌ ‌ و‌قیمت‌سال‌بعد‌بهصورت‌زیر‌عمل‌کنید:  نرخ تورم =(قیمت سال جاری-قیمت سال قبل)/قیمت سال فبل قیمت سال جدید =قیمت سال قبل+قیمت سال جاری *نرخ تورم
حل شده 0
2 سال 1 پاسخ 152 دیده شده

سوال
با سلام. من یک درخواست از نوع Post را توسط نرم افزار Postman به یک LocalHost روی سیستم خودم ارسال کردم تا نتیجه آن را ببینم. منتهی با خطای "SSL Error: Unable to verify the first certificate" مواجه شدم.   کسی می تواند ...
در حال بررسی 0
1 سال 1 پاسخ 291 دیده شده

سوال
این مسئله شماره دوازده اویلر هست. کسی میتونه بهینش کنه ؟ import time def mosalas (n) : sum = ۰ for i in range(1,n+5) : if n == sum : return True elif sum > n : break else : sum += i def maghsum (n) : x =[] for i in range (۱ , n+1) : if n%i == ۰ : x.append(i) return x start = time.time() n = int(input("please enter a number :")) for i in range (۱,n+1) : if mosalas (i) : if len(maghsum(i)) > ۵۰۰ : break print(i) print(len(maghsum(i))) print("------") end = time.time() print(end-start)
در حال بررسی 1
12 ماه 1 پاسخ 103 دیده شده

سوال
سلام من در پایتون یک چت بات نوشتم با if و else و مشخص کردم که اگر کاربر چی نوشت توهم باید چی بنویسی ولی یه مشکلی هست کاربر اگه چیز دیگه ای بنویسه که کلا تو برنامه نباشه یا ...
در حال بررسی 0
9 ماه 1 پاسخ 89 دیده شده

سوال
برنامه‌ای بنویسید که در آن یک کلاس فوتبالیست وجود دارد که از کلاس انسان ویژگی‌هایی را به ارث می‌برد. برنامه به این گونه است که در ابتدا ۲۲ شی فوتبالیست نیاز است ایجاد کنید، سپس اسامی بازیکنان زیر را به هر شی ...
در حال بررسی 0
4 ماه 1 پاسخ 131 دیده شده